Jak postępować z nadmiernie ruchliwym dzieckiem – parę ciekawych porad

Przyczyny zespołu nadpobudliwości psychoruchowej bywają wielowątkowe. Na pojawienie się symptomów ADHD mają wpływ predyspozycje genetyczne, a dodatkowo wystąpienie charakterystycznych czynników zewnętrznych. Nie zostały zaplanowane takie formy kuracji, które prowadziłyby do zupełnego wyleczenia ADHD.

psychoterapia

Autor: Bird&Co Sp. z.o.o.
Źródło: Bird&Co Sp. z.o.o.
Większa część maluchów wymaga terapii psychologicznej i wsparcia w życiu z nadpobudliwością. Każde oddziaływania terapeutyczne, w tym farmakologiczne, mają szansę oprowadzać wyłącznie do zmniejszenia intensywności objawów nadpobudliwości. Stąd mówi się raczej o opiece nad dzieckiem, lub pomocy dziecku z zespołem hiperkinetycznym i jego rodzinie, niż o kuracji samego ADHD.

Wpływania terapeutyczne powinny się dodatkowo koncentrować na leczeniu zaburzeń współwystępujących. Wsparcie osobie z ADHD to nie jedynie terapia psychologiczna. To przede wszystkim nieustanna praca z dzieckiem, którą w domu pełnią rodzice, a w szkole – nauczyciele.

Więcej na ten temat: adhd Warszawa

Pociecha z zespołem ADHD winno przede wszystkim być pod ochroną lekarza psychiatry. W kompleksie terapeutycznym mogą się również znaleźć psycholog, także pedagog. Dzieciaki z ADHD wymagają kompleksowego leczenia. Ważne jest, by wiedzieć, jak wielką funkcję grają nauczyciele, i rodzina pociechy. Stosowne przeszkolenie jednostek z sąsiedztwa dziecka może w bardzo znaczącym stopniu pomóc w stworzeniu dla niego warunków, w jakich swobodniej mu będzie funkcjonować, a w efekcie zminimalizować ilość, oraz intensywność oznak. Istotne jest też, aby zachowany był

psychoterapia

Autor: State Farm
Źródło: http://www.flickr.com

trwały kontakt między zespołem terapeutycznym a rodzicielami dziecka i jego nauczycielami. Kuracja ADHD jest wielokierunkowa.

Mówiąc o strategiach terapii ADHD, należy przede wszystkim zaakcentować, że terapia nie jest prosta. Najczęściej trwa kilka lat i angażuje wiele osób. Trzeba zdać sobie z tego sprawę już na samym początku, aby wypracować sobie stosowne podejście, a potem wykazać się cierpliwością w dążeniu do celu, jakim jest zminimalizowanie objawów choroby i poprawienie komfortu życia dziecka. Kuracja ADHD włącza strategie farmakologiczne i psychoterapeutyczne.

Poczytaj też: biofeedback Warszawa